Index Grup | 93 736 26 78 | info@indexgrup.es
Index Grup | Servei integral de construcció i reformes

Serveis

Diversificació

Els nostres serveis

Assessoria

Assessorem en els tractaments més adequats i els productes més adients en cada cas, sempre tenint en compte les millors opcions el mercat actual

Qualitat

Incorporem un sistema de treball en els processos productius que garanteix la qualitat de les nostres obres i serveis

Inspecció tècnica

Gestionem els ITE’s (Inspecció Tècnica de l’Edifici) oferint el seu desenvolupament a partir de l’elaboració del projecte, informes tècnics i pressupost per a la posterior execució de l’obra, adequada sempre a la normativa vigent

Recuperació de vivendes

Donem suport a entitats financeres en la recuperació de vivendes per a la posterior venda o lloguerRehabilitem ràpidament i econòmica per a la posada a punt de l’habitatge

Promoció

Promovem projectes integrals d’obra nova “claus en mà”. Experts en implementació completa de projectes propis.

També prestem serveis exclusius de construció.

Obra nova

Disposem d’àmplia experiència en el sector de la construcció i promoció d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars.

Comptem amb estructuristes en plantilla, fet que permet endirnsar-nos en el sector dels sistemes estructurals buscant sempre optimitzar les solucions, donant garantia de la bona construcció gràcies a l’estudi de càrregues.

Donem servei tècnic per a la realització de vivendes segons projecte. Comptem amb personal especialitzat per cadascún dels processos que requereix la construcció d’una obra nova, procurant així tenir especialitzats tots els sectors i mantenir la perfecció en tots els processos. Dins d’aquest àmbit i a partir del nostre equip professional, assesorem, planifiquem, projectem i dirigim els projectes que ens confien els nostres clients.

Obra civil

Tenim experiència en obres de caire civil, tals com zones comunitàries, parcs i jardins, places i zones urbanístiques.

Destaquem per l’eficiència a l’hora de treballar en zones de concurrència pública, conscients de la importància de la durada de les obres, sobretot en situacions com aquestes.

Comptem amb equips i equipaments necessaris per realitzar aquest tipus d’obres, posant-los a disposició d’administracions o particulars. Planifiquem i dirigim els projectes de petita o gran escala, adaptant-nos a les necessitats tècniques segons els projectes.

Rehabilitació

Dediquem especial atenció a la rehabilitació d’edificis i elements històrics on la pulcritud, la metodologia i la paciència són essencials per aconseguir el resultat esperat pels nostres clients.

Tenim gran experiència en el tractament amb materials fràgils i valuosos. La rehabilitació exigeix un tractament molt acurat i personalitzat en cada un dels seus processos, és per això que disposem de personal específic i amb contrastada experiència per aquests tipus de treballs.

IndexGrup - Restauració

Servei integral

Oferim un servei integral de rehabilitació i conservació d’edificis amb l’objectiu de satisfer al màxim les necessitats dels nostres clients. Per assolir-ho incorporem un sistema de treball que garanteix la qualitat de les nostres obres. Assessorem en els tractaments més adequats i els productes més adients en cada cas.
Gestionem els ITE’S (lnspecció tecnica de l’edifici), oferint el seu desenvolupament a partir de l’elaboració del projecte, informes tècnics i pressupost per a la posterior execució de l’obra, adequada sempre a les normatives vigents.
També donem servei a diferents entitats financeres en la recuperació de vivendes per a la posterior venda o lloguer. Oferim una rehabilitació ràpida i econòmica per fer una posada a punt de l’habitatge per a l’entrega al client final.

IndexGrup - Rehabilitacio
IndexGrup - Manteniment
Comunitats de propietaris

Manteniment i reformes

“Oferim un servei integral a l’edifici les 24 hores i els 365 dies de l’any”

  • Manteniment
  • Conservació
  • Rehabilitació o reforma

 

Prevenció

Impermeabilització

A IndexGrup tenim una ferma experiència en la impermeabilització, aplicant les tècniques més adients en cada cas concret.

Ofereim un servei integral de rehabilitació i conservació d’edificis amb l’objectiu de satisfer al màxim les necessitats dels nostres clients.

Actualment comptem amb un equip d’instal·ladors que abasten tots els àmbits. Comptem amb un servei especialitzat en quant a manteniment preventiu d’aigua, electricitat, climatització i gas en les comunitats que serveix.

Aquest equip permet realitzar noves instal·lacions buscant sempre el màxim rendiment del conjunt.

 

Conservació, manteniment i reposició
  • Cobertes
  • Interiors i exteriors
  • Espais i elements comuns
  • lnstal.lacions electriques, desguassos, contra-incendis, telecomunicacions, aigua comunitaria, etc.
  • Aparcaments
Exteriors

Manteniment de parcs i jardins

També donem servei de manteniment, reposició i reparació de voreres, vials, senyalització i mobiliari urba a comunitats i administracions públiques de diferents ajuntaments. Busquem l’eficiència energètica, l’usabilitat i estètica que aquest tipus d’intervencions requereixen.

IndexGrup - Manteniment
IndexGrup - impossibles
Arribem a tot arreu

Solucions Impossibles

A Index tenim especial cura en els treballs complicats on ningú més hi arriba, sempre
amb la finalitat d’optimitzar costos als nostres clients, i assegurant la viabilitat tècnica de l’encàrrec.

 

Treballs verticals

Actuem en façanes mitjançant treballs verticals, de manera que s’estalvia costos addicionals de plataformes elevadores i bastides. Comptem amb personal especialitzat en plantilla per fer aquestes ràpidament i amb eficàcia.

Refugis de muntanya

Treballem amb refugis d’alta muntanya on la dificultat per fer-hi arribar materials és especialment rellevant.

Estètica i funcionalitat

Interiorisme

Index dóna servei tècnic a projectes que aposten per adequar vivendes antigues a les necessitats d’avui. Treballem conjuntament amb la direcció facultativa essent capaços de satisfer les necessitats i gustos del client i definint amb aquest la solució més adequada.

IndexGRup - interiorisme
Esportius

Equipaments esportius

Tenim experiència en la instal·lació de tot tipus d’equipaments esportius i d’oci. Una de les nostres especialitats en aquest àmbit són les pistes de pàdel.

Realitzem projectes a mida segons les necessitats de cada client, ajudant així a Ajuntaments i Clubs Esportius a fer realitat aquests projectes, tant a nivell de necessitats tècniques com de necessitats que requereixi l’usuari a nivell esportiu.